11 dec

Zorg dat u minder belasting betaalt in box 3

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2015 is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstandig zijn om de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen. U kunt ook uw openstaande belastingschulden betalen. Die kunt u niet aftrekken van uw vermogen in box 3. Maar als u deze schulden vóór 31 december 2014 betaalt, dan is uw vermogen in box 3 op 1 januari 2015 lager en betaalt u minder box 3-heffing. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de te betalen erfbelasting. Die komt wel in mindering op uw box-3-vermogen. U kunt ook uw box-3-vermogen verlagen door de levering van uw verkochte eigen woning nog even uit te stellen tot na 1 januari 2015 of deze juist naar voren te halen. Heeft u uw eigen woning met een overwaarde verkocht en heeft u nog geen nieuwe eigen woning gekocht? In dat geval doet u er verstandig aan om de levering uit te stellen tot na 1 januari 2015. Zolang de levering nog niet heeft plaatsgevonden, blijft de woning tot box 1 behoren. De overwaarde hoeft u dan op de peildatum 1 januari 2015 niet op te nemen in de rendementsgrondslag van box 3. Staat uw woning 'onder water'? In dat geval is levering in 2014 juist voordelig voor de box-3-heffing. Dit geldt ook als u nog dit jaar een woning wilt kopen met eigen vermogen.

Wij maken gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.
Ik accepteer cookies van deze website.