Nieuws

11 jun

Zakelijk gebruik bedrijfspersonenauto door personeel

Een werkgever (hotel) heeft een personenauto die voor het bedrijf worden ingezet. Werknemers gebruiken de auto om gasten te halen en te brengen. De auto wordt ook verhuurd aan gasten en soms gaat het personeel er mee naar bedrijfsbijeenkomsten buiten de deur. De sleutels van de auto hangen netjes in een afgesloten kastje. Drie werknemers hebben de sleutel van dat kastje, van wie er twee een rijbewijs hebben. Na een controle legt de belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffing op wegens privégebruik door deze werknemers. Hoezo privégebruik, vraagt het hotel zich af en procedeert tot de hoogste rechter. De uitspraak is positief voor het hotel. Als een auto wordt bestuurd ter uitvoering van zakelijke opdrachten, dan blijft de feitelijke beschikkingsmacht over de auto bij de werkgever berusten. Bij de beoordeling of de bijtelling privégebruik van toepassing is, moet eerst de vraag worden beantwoord of de auto wel aan de werknemers 'ter beschikking is gesteld'. Dat moet de inspecteur bewijzen. En pas als dat vaststaat, komt aan de orde de vraag of de terbeschikkingstelling ook betrekking heeft op gebruik voor privédoeleinden. Conclusie: u hoeft als werkgever geen bijtelling toe te passen over de bedrijfspersonenauto als uw werknemers deze slechts besturen voor de uitvoering van door u gegeven opdrachten.

Lees meer
11 jun

Afkoop woekerpolis leidt tot dubbel verlies

Stel, om principiële redenen koopt u een lijfrentepolis af als blijkt dat het een woekerpolis is. De afkoopsom wordt tot uw inkomen gerekend, als de premie voor deze polis aftrekbaar was. Een wettelijk logisch sluitend systeem. Maar in de wet is nog iets geregeld: bij afkoop van bepaalde polissen wordt als 'straf' bovendien 20% zogenaamde revisierente bij het inkomen geteld. Die geldt als vergoeding voor het feit dat u de belasting over de premie én het behaalde rendement pas op een (veel) later tijdstip, bij uitkering van de polis, zou betalen. De straf van 20% wordt volgens de wet berekend over de waarde ten tijde van afkoop. Stel nu dat de woekerpolis op verlies staat: de waarde is lager dan uw inleg. Vervalt die 20% dan? De uitspraak is kort en pijnlijk. De 20% revisierente is terecht berekend, ook al staat vast men feitelijk geen voordeel heeft genoten. Met de revisierente is namelijk beoogd een mogelijk ten onrechte genoten voordeel te compenseren, los van de vraag of het ook daadwerkelijk is genoten. Dus: dubbel verlies bij afkoop van de woekerpolis. Tip: vaak is het beter om de polis volgens de voorwaarden door te laten lopen tot de beoogde uitkeringsdatum. Dan is van afkoop en revisierente immers geen sprake. Laat u goed adviseren, het is complexe materie.

Lees meer
11 jun

Parkeerbelastingergernis

Alleen om even snel een gerepareerde klok op te halen zet Hans zijn auto in een parkeervak voor de juwelier. Hij koopt geen parkeerkaartje omdat hij zo terug zal zijn. Misschien heeft hij ook het gevoel dat dit geen parkeren is, maar bij de juwelier blijkt echter dat de klok nog niet terug is van de reparateur. Dus Hans stapt onverrichterzake weer in zijn auto. Dan ontdekt hij een bon onder de ruitenwisser met een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hij protesteert en maakt er zelfs een rechtszaak van. Wat beslist de rechter? Er werd geen klok ingeladen, ook als was dat wel de bedoeling. Dus was geen sprake van 'het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is'. En dan is het gewoon betaald parkeren. Hans had beter eerst kunnen bellen of hij de klok kon ophalen. De maximale naheffing parkeerbelasting is in 2015 per geval € 59. Dat is dus uw risico als u even de auto op een betaalde parkeerplek zet. Hoe lang u daar staat, maakt overigens niet uit voor de naheffingsaanslag. Nog een ergernis Piet zet zijn elektrische auto, om hem (betaald) op te laden, op een speciaal daarvoor bestemde parkeerplaats met laadpaal. Hij koopt geen parkeerkaartje. Ook hij krijgt een bon onder de ruitenwisser. Hij had volgens de rechter uit de borden bij de parkeerplaats moeten afleiden dat (ook voor hem) sprake was van betaald parkeren.

Lees meer
11 jun

Loonadministratrice in de fout, geen boete

Stel, een ervaren en deskundige werkneemster doet de loonadministratie voor uw bedrijf. De belastingdienst betrapt haar bij een controle op grove fouten in uw aangiften loonheffing. Ze blijkt er een potje van te hebben gemaakt. Niet zij, maar u als werkgever krijgt natuurlijk de naheffingsaanslag, met een forse boete. Kunt u die boete met succes aanvechten? De gedragingen van uw werkneemster kunnen aan u als werkgever worden toegerekend, maar dat betekent niet automatisch dat u ook boete verdient voor haar fouten. Als u bij het opdragen van de werkzaamheden aan de werkneemster de zorg heeft betracht die redelijkerwijs van u kon worden gevergd en als u in redelijkheid niet aan een behoorlijke taakvervulling van de medewerkster behoefde te twijfelen, dan valt u als werkgever niets te verwijten. De boete dient dan volgens de rechter te vervallen. Let op: dit betekent geen vrijbrief. U moet aannemelijk maken dat u de opdracht met zorg hebt verstrekt (aan medewerker met de nodige ervaring) en ook niet hoefde te twijfelen aan een behoorlijke taakvervulling.

Lees meer
28 mei

Foute aanslagen inkomstenbelasting 2014 verstuurd

Als u uw aangifte inkomstenbelasting 2014 hebt ingestuurd, maar nadien nog één of meer nieuwe hebt ingestuurd om foutjes te corrigeren, dan hebt u een erg grote kans dat u een verkeerde aanslag krijgt. Zo meldt de belastingdienst. De aanslag die nu naar u onderweg is, is dan waarschijnlijk niet gebaseerd op de laatste versie van uw aangifte. U ontvangt echter binnen enkele maanden alsnog een aangepaste aanslag. Dit bericht is een extra reden om de aanslag 2014 snel te (laten) controleren.

Lees meer
28 mei

Fiscaal voordeel bij omzetting eenmanszaak in B.V.

Een ondernemer met een eenmanszaak kan in de loop van het jaar besluiten om zijn zaak met terugwerkende kracht tot 1 januari om te zetten in de B.V.-vorm. De onderneming draait dan vanaf 1 januari alsnog voor rekening van de B.V. Dat kan, onder allerlei voorwaarden, zonder fiscale afrekening. Over de winst van de B.V. wordt (tot € 200.000) 20% vennootschapsbelasting geheven (en 25% over het meerdere) in plaats van maximaal 52% inkomstenbelasting. Een ondernemer kreeg in zijn eenmanszaak een eenmalige bate van € 700.000 en wilde uiteraard graag met terugwerkende kracht de B.V. in. Een voorwaarde is echter, dat geen sprake mag zijn van incidenteel fiscaal voordeel. De inspecteur weigerde daarom in dit geval de terugwerkende kracht. Na zeven jaar procederen stelt de hoogste rechter de inspecteur in het ongelijk. Het tariefvoordeel is niet 'incidenteel' maar juist blijvend. De bate van € 700.000 was wel incidenteel, maar dat is heel wat anders. De ondernemer kan dus eindelijk van een mooi tariefvoordeel genieten. Denk bij flinke meevallers in uw eenmanszaak dus aan de mogelijkheid om alsnog de B.V. in te gaan.

Lees meer

Wij maken gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.
Ik accepteer cookies van deze website.