Laat uw voorlopige IB-aanslag controleren

Hebt u van de Belastingdienst een voorlopige aanslag of teruggaaf inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2023 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De eindafrekening met de Belastingdienst vindt plaats na afloop van het jaar, wanneer u de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend. Hebt u dan te weinig inkomstenbelasting betaald of juist te veel teruggaaf gehad, dan moet u die belasting alsnog betalen. Verwacht u een wijziging in uw inkomen of in uw privéomstandigheden? Of heeft u een inkomen in de hoogste tariefschijf, waardoor u aanmerkelijk minder aftrek heeft dan voorheen? Laat dan uw voorlopige aanslag of teruggaaf 2023 controleren en zo nodig aanpassen.

Tip

Laat uw voorlopige teruggaaf of aanslag 2023 binnen 6 weken controleren, zodat nog tijdig bezwaar kan worden gemaakt, mocht dat nodig zijn.

Terug naar overzicht

Heb je vragen over bovenstaande nieuwsberichten?

Neem contact met ons op en we kijken graag samen hoe we je kunnen helpen.